Friday, July 15, 2016

Chuyện cười trong ngày

Phát minh

Một nhà khoa học trẻ sau bao ngày nghiên cứu, bỗng tông mạnh cửa phòng thí nghiệm chạy ra khoe:
- Ra rồi! Tôi tìm ra rồi.
Các bạn chặn lại hỏi:
- Anh phát minh ra chất gì?
- Thuốc diệt muỗi tuyệt diệu!
- Diệt thế nào?
Nhà khoa học trẻ đưa ra một lọ thuốc nhỏ khoe:
- Bất kỳ loại muỗi nào trên thế giới, chỉ cần ngắt đuôi bôi một tí thuốc này vào đuôi sẽ chết... ngắc!

No comments:

Post a Comment