Thursday, July 14, 2016

Những chuyện ngụ ngôn hay

Con cáo và chùm nho 

Cáo nhìn thấy những chùm nho chín mọng liền loay hoay tìm cách ăn những chùm nho ấy.

Cáo loay hoay hồi lâu nhưng không với tới được. Để dẹp nỗi bực mình, cáo bèn nói:

- Còn xanh lắm! .

No comments:

Post a Comment