Monday, July 18, 2016

Những chuyện ngụ ngôn hay

Chó nhà và chó sói

Chó nhà ngủ thiếp ở sau sân nhà. Sói đói chạy tới và định ăn thịt chó. Chó liền bảo:

-Sói! Ông hãy khoan ăn thịt tôi, bây giờ tôi gầy gò, chỉ có xương bọc da. Cứ để một thời gian, chủ nhà sắp có đám cưới tôi có thừa thức ăn, tôi sẽ béo ra, bấy giờ ông ăn thịt tôi hay hơn.

Sói tin lời bèn bỏ đi. Lần sau nó lại tới và thấy chó nằm trên mái nhà. Sói lên tiếng hỏi:

-Thế nào, xong đám cưới rồi chứ?

Chó liền trả lời:

-Thế này, anh sói ạ: nếu lần sau đến mà bắt gặp tôi ngủ trước sân, thì đừng có đợi đám cưới nữa.

No comments:

Post a Comment