Sunday, July 17, 2016

Chuyện ngụ ngôn hay

Muỗi và sư tử

Muỗi bay đến bên sư tử và bảo:

- Ông tưởng là ông khoẽ hơn tôi hả? Đâu có phải như thế kia chứ! Sức lực của ông là cái quái gì? Ông đa móng vuốt ra cào, đưa răng ra cắn, cái đó cũng giống như đàn bà đi đánh nhau với mấy mụ nhà quê ấy. Tôi khoẽ hơn ông nhiều: nếu ông muốn, ta ra đánh nhau chơi!

Và muỗi nổi hiệu vo vo, bắt đầu đốt vào hai má, vào mũi sư tử. Sư tử lấy chân trước đập vào mặt mình, móng vuốt làm toạc hết mặt nó, khắp mặt nó máu me đầm đìa, nó kiệt dần sức lực.

Muỗi lại nổi hiệu vo ve vui mừng và bay đi. Sau đó muỗi sa vào lưới mạng nhện và nhện bắt đầu hút máu nó. Muỗi ta mới than thở:

- Ta thắng được con thú mạnh như sư tử, vầy mà nay chết vì cái con nhện nhãi nhép này. 

No comments:

Post a Comment