Friday, May 27, 2016

Những chuyện ngụ ngôn hay

Sư tử, chó sói và cáo

Con sư tử già ốm nằm trong hang. Tất cả mọi con thú đều đến thăm vị chúa, chỉ có cáo là chưa. Thế là chó sói vui mừng được dịp đặt điều cho cáo trước mặt sư tử. Sói nói:

- Mụ ta chẳng coi ngài vào đâu, mụ không đến thăm chúa lấy một bận.

Vừa lúc đó thì cáo chạy đến. Nó nghe thấy điều sói nói, liền nghĩ bụng: "Đợi đấy, sói a, ta sẽ trả thù mày."

Sư tử quát mắng cáo, cáo liền thưa:

- Xin chúa đừng vội xử tội kẻ bầy tôi cin cho kẻ bầy tôi được nói một lời. Kẻ bầy tôi không đến đây được là bởi vì không còn có lúc nào. Mà không có lúc nào là bởi vì kẻ bầy tôi phải chạy khắp thế gian đi hỏi thuốc cho chúa. Mãi bây giờ mới tìm ra, thế là vội chạy đến đây ngay.

Sư tử bèn hỏi:

- Thuốc gì kia?

- Dạ thưa thuốc thế này ạ: nếu lột da một con sói đang sống, rồi chúa khóac bộ da ấp áp của nó vào...

Sư tử căng bộ da sói ra, cáo bật cười và bảo:

- Thế đây người anh em ạ: không nên xui chúa làm điều ác, mà phải xui làm điều lành kia .

No comments:

Post a Comment