Thursday, May 19, 2016

Chuyện cười trong ngày

Vui lắm

Một người hỏi đồng nghiệp:

- Sao, cậu qua đêm tất niên vui chứ?

- Vui lắm, cứ như mình là gói quà Giáng sinh vậy!

- Cậu nói thế nghĩa là sao?

- Là mình cứ quay tròn quanh gốc cây thông cả đêm ấy mà!

No comments:

Post a Comment