Wednesday, May 25, 2016

Chuyện cười trong ngày

Đổ rác

Cậu C tiện tay tuồn một đống rác xuống góc tường.
"Nè! Anh ơi! Không được đổ rác ở đây!" một nhân viên vệ sinh trông thấy chỉ lên hàng chữ trên tường nhắc nhở.
"Tôi biết rồi!" cậu C khinh khỉnh trả lời.
"Biết rồi tại sao còn đổ rác?"
"Tường viết như vậy nhưng tôi đâu có đổ rác lên tường?"

No comments:

Post a Comment