Wednesday, May 18, 2016

Chuyện cười trong ngày

Leo tất

Biết con trai kém toán, ông bố quyết định phụ đạo cho con. Ông bố hỏi con:
- Ngôi nhà của chúng ta có 5 tầng. Mỗi tầng có 12 bậc thang. Vậy con hãy nói cho bố biết phải leo bao nhiêu bậc thang để lên tới tầng 5 của chúng ta ?
Ðứa con trai ngước nhìn lên cao rồi trả lời một cách đầy tự tin :
- Phải leo tất cả các bậc ạ !

No comments:

Post a Comment