Saturday, May 21, 2016

Chuyện cười trong ngày

Bảo hiểm tình yêu

Một người trẻ tuổi sồng sộc chạy vào công ty bảo hiểm: "này, các ông cho tôi bảo hiểm nhé!".

"Anh định bảo hiểm vật gì?"

"Tôi bảo hiểm trái tim của cô bạn gái mới cua!".

No comments:

Post a Comment