Tuesday, May 24, 2016

Chuyện cười trong ngày

Sao da tay mẹ đẹp

Một đoạn băng quảng cáo:

- Mẹ ơi, sao da tay mẹ mịn thế?

- Vì bố con rửa chén dĩa bằng xà bông rửa chén hiệu "Sunlif" đấy.

No comments:

Post a Comment