Monday, June 30, 2014

Chuyện cười trong ngày

Làm phúc

Một buổi chiều, người triệu phú đang đi trên chiếc limousine thì nhìn thấy một người đàn ông đang ăn cỏ bên bệ đường. Ông dừng lại tìm hiểu:
- Tại sao ông ăn cỏ?
- Tôi không có tiền mua thức ăn.
- Ô, vậy thì đi với tôi.
- Nhưng thưa ngài, tôi có vợ và sáu con!.
- Hãy mang họ theo!
Khi tất cả leo lên xe, người đàn ông nói: "Thưa ngài, ngài quá tốt bụng."
Người triệu phú trả lời: "Không có chi, cỏ ở nhà tôi cao gần đến ba tấc".

No comments:

Post a Comment