Sunday, June 29, 2014

Chuyện cười trong ngày

GIÀU VÀ NGHÈO

Một hôm một anh nông dân khám phá ra một pho tượng vô giá trên sườn núi trong một khu rừng. Đó là pho tượng của một trong mười tám vị la hán.
- Chao ôi, một la hán bằng vàng!
- Có lẽ cả trăm lạng vàng ròng.
- Ha-ha, đủ để ăn cả đời không hết.
Gia đình và bè bạn của người nông dân, tất cả đều kích động vì vật tìm được. Nhưng người nông dân cảm thấy phiền muộn và chỉ ngồi quanh với cái nhìn tư lự trên khuôn mặt. . .
- Bây giờ anh giàu rồi, còn lo gì nữa?
- Lo cái gì?
- Tôi nghĩ không ra mười bảy tượng la hán kia ở đâu!

No comments:

Post a Comment