Monday, March 31, 2014

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

ĂN LỜI TRÁCH MẮNG

Một hôm vì xảy ra nhiều tình huống bất thường làm trễ việc sửa soạn bữa ăn tối cho thiền sư Soto, là Ngài Fugai và các thiền sinh của ông. Trong sự vội vã người nấu ăn đi ra vườn với con dao lưỡi cong của anh ta và cắt những ngọn rau xanh, thái nhỏ rau ra với nhau, và nấu canh, không hay biết rằng trong lúc vội vã y đã cắt luôn một phần của một con rắn trong rau.

Đám thiền sinh của Fugai cho rằng họ chưa bao giờ được thưởng thức món canh ngon như vậy. Nhưng đến khi chính vị thiền sư nhìn thấy được cái đầu rắn trong bát của ông, ông liền cho gọi người nấu ăn đến. "Đây là cái gì vậy?" ông cầm cái đầu rắn giơ cao lên mà hỏi.

"Ô, thưa Sư Phụ, xin cám ơn Sư Phụ," người nấu ăn trả lời, cầm lấy miếng đó và ăn nó ngay tức thì

No comments:

Post a Comment