Saturday, March 29, 2014

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

BẮT GIỮ ÔNG PHẬT ĐÁ

Một người lái buôn mang năm mươi cuộn hàng bông gòn trên vai dừng chân lại nghỉ để tránh cái nóng ban ngày dưới một cái chòi ở đó có đặt một tượng Phật lớn bằng đá. Tại đó ông ngủ thiếp đi, và khi ông tỉnh giấc thì hàng hóa của ông đã biến mất. Ông lập tức trình sự việc cho cảnh sát.
Một quan tòa tên là O-oka mở phiên tòa để cứu xét. "Ông Phật bằng đá đó có thể đã lấy trộm số hàng hóa," quan tòa kết luận. "Ông ta chính ra phải chăm lo hạnh phúc của người dân, nhưng ông đã không hoàn thành nhiệm vụ thánh thiện của ông. Hãy bắt giữ ông ấy."
Cảnh sát bắt giữ ông Phật bằng đá và khiêng tượng vào trong tòa án. Một đám đông huyên náo theo sau pho tượng, tò mò muốn biết điều gì vị quan tòa sẽ tuyên xử.
Khi O-oka ra hiện diện trên ghế quan toà ông quở trách những thính giả huyên náo. "Các ngươi có quyền gì mà ở trước tòa án cười cợt và đùa giỡn như thế? Các ngươi phạm tội khinh thường tòa án nên phải phạt tiền và tù giam."
Mọi người vội vàng xin lỗi. "Ta sẽ phải phạt các ngươi một khoản tiền," quan tòa nói, "nhưng ta sẽ khoan hồng khoản đó mỗi người trong đám các ngươi phải mang một cuộn bông gòn đến nạp tòa trong hạn ba ngày. Ai không thi hành lệnh này sẽ bị bắt giữ."
Một trong những cuộn bông gòn mà người dân mang tới liền ngay tức khắc được ông lái buôn nhận ra là của ông, và do đó tên kẻ trộm đã bị khám phá ra một cách dễ dàng. Ông lái buôn thâu hồi lại hàng hóa của ông ta và các cuộn bông gòn được trả lại cho dân chúng.

No comments:

Post a Comment