Saturday, March 29, 2014

Góp Nhặt Cát Đá - Cô bé và con veCô bé và con ve

Cô bé bắt được chú ve và định vặt chân ve. Bố cô bé liền bảo:
- Đây chính là con ve mà vẫn ca hát mỗi sáng mai đấy.
Cô bé nhớ lại những khúc hát của ve sầu bèn thả ve ra


No comments:

Post a Comment