Wednesday, January 29, 2014

Mỗi Ngày Trầm Tư Sanh Tử

Chúng ta có thể nhìn thấy tâm tư của chúng ta .  Người không khéo tu tập thì nó giống như cái lọc nước vậy.  Nước trong , nước sạch thì nó cho đi, và cái gì còn lại  thường thường  là cặn cáu, là cái gì không được tốt đẹp, và chính vì vậy đôi lúc Đức Phật Ngài dậy chúng ta lên làm một công việc của một người khách quan là hãy đứng từ địa chỉ khách quan, để nhìn lại những phiền não chính mình và phải tỏ thái độ, thái độ đó rất rõ ràng, thái độ đó là hãy xem phiền não như ở bài kệ này nói rằng đó là những cánh hoa vassikaa đã uá tàn, đã không còn đáng để hoan hỷ, không còn đáng để tha thiết nữa, là nên rủ bỏ, rủ bỏ một cách không thương tiếc.
TT Giác Đẳng - Kinh Pháp Cú kệ 377 - Minh Hạnh chuyển biên

No comments:

Post a Comment