Tuesday, March 28, 2017

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

Săn đuổi hai con thỏ

Một võ thuật sinh thăm dò ý kiến Thầy của mình với một câu hỏi.

"Con muốn phát triển sự hiểu biết của con về võ thuật. Để thêm vào sự học hỏi từ Thầy, con muốn được học với một vị Thầy khác để được học về đặc điểm của môn võ khác. Thầy nghĩ sao về tư tưởng này?"

"Một người thợ săn rượt đuổi hai con thỏ," vị Thầy trả lời, "sẽ không bắt được con nào."

No comments:

Post a Comment