Monday, March 27, 2017

Những chuyện ngụ ngôn hay

Bác mu-gích và thủy thần

Bác mu-gích đánh rơi cái rìu xuống sông; bác ta đau khổ ngồi trên bờ khóc. Thủy thần nghe thấy, động lòng thương bác mu-gích lấy từ dưới sông đưa lên cho bác ta một chiếc rìu bằng vàng và hỏi:

- Cái rìu của anh đây hả?

Bác mu-gích trả lời: 

- Không, không phải của tôi.

Thủy thần mang lên cho bác chiếc rìu khác bằng bạc.

Bác mu-gích lại nói ngay:

- Không phải rìu của tôi.

Khi ấy thủy thần mới đưa lên chiếc rìu thật. Bác mu-gích bèn nói:

- Đây chính là rìu của tôi.

Thủy thần tặng cho bác mu-gích cả ba chiếu rìu vì lòng thành thực của bác ta.

về nhà, bác mu-gích đem rìu ra khoe bạn bè và kể lại chuyện đã xảy ra với bác. Thế là có một anh mu-gích khác bèn định cũng làm như vậy: anh ta đi ra sông, cố ý ném chiếc rìu của mình xuống nước, ngồi xuống bên bờ và cất tiếng khóc.

Thủy thần đưa lên chiếc rìu bằng vàng và hỏi:

- Cái rìu của anh đây hả?

Anh chàng mu-gích mừng rỡ kêu lên:

- Của tôi, của tôi!

Thủy thần không cho anh chiếc rìu bằng vàng mà cả chiếc rìu của chính anh ta cũng không được trả lại vì sự giả dối của anh ta.

No comments:

Post a Comment