Thursday, March 23, 2017

Chuyện cười trong ngày

PHÉP LẠ Y HỌC

Một bà lão 80 tuổi cưới một ông lão 85 tuổi. Sau sáu tháng chung sống, bà lão cảm tháy không khỏe và bà đi bác sĩ. Bác sĩ khám và nói:

- ”Xin chúc mừng, bác Jones, bác sẽ là một bà mẹ.”

-“Hãy nghiêm túc, bác sĩ, tôi 80 tuổi.

- “Cháu biết,” bác sĩ nói,”sáng nay, cháu hẳn sẽ nói điều này bất khả, nhưng chiều nay bác là một phép lạ y học.”

-“Tôi sẽ bị nguyền rủa,”

bà lão trả lời và đi xộc ra khỏi phòng mạch. Bà đi xuống hành lang và quanh góc nhà nơi để điện thoại. Trong một cơn giận, bà quay số gọi chồng.

- “Hello,”

bà nghe giọng ngập ngừng quen thuộc của ông. Bà la lên:

- ”Ông đồi bại. Ông đã làm tôi mang thai".

Đường dây bên kia ngưng lại một tí. Cuối cùng, chồng bà trả lời:

- ”Xin vui lòng cho biết ai đang gọi?”

No comments:

Post a Comment