Thursday, March 30, 2017

Chuyện cười trong ngày

BÁC SĨ ƠI, ĐAU ĐỦ THỨ!

Một người đàn ông đi bác sĩ và khi bác sĩ hỏi anh ta có điều gì không ổn, người đàn ông nói:

”Bác sĩ, mọi nơi tôi sờ đều đau, tôi có thể sờ đầu, chân, cánh tay hoặc mặt và đều cảm thấy bị đau.” 

   Bác sĩ nói:

” Chúng ta hãy chiếu quang tuyến X để chúng ta có thể tìm ra bệnh.”  

   Một lúc sau, bác sĩ quay lại và nói với người đàn ông:

” Tôi đã tìm ra ông bị chứng bịnh gì. Ngón tay của ông bị gãy.”

No comments:

Post a Comment