Monday, April 10, 2017

Chuyện cười trong ngày

 Không tưởng

Hai vợ chồng trò chuyện, người chồng:
- Này em, từ ngày chúng ta dùng tiền để thưởng, con trai mình học khá hẳn lên, nhiều điểm 10 lắm, em thấy sao?
Bà vợ:
- Theo em thì hẳn là nó đã đem tiền chia cho thầy giáo một nửa rồi!

No comments:

Post a Comment