Thursday, April 27, 2017

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

Trận Đấu Trà 

Một thiền trà sư trong xã hội cổ xưa Nhật Bản một lần tình cờ khinh thường một người chiến sĩ. Ông vội vã xin lỗi, nhưng thay vì gây gỗ thì người chiến sĩ yêu cầu vị thiền sư sắp đặt một buổi đọ kiếm tay đôi. Vị thiền sư trà không có kinh nghiệm về đấu kiếm, ông đã xin ý kiến người bạn là một thiền Sư người có sự tinh xảo về kiếm thuật. Trong lúc được người bạn tiếp đãi, vị Thiền Sư kiếm sĩ không thể giúp đỡ nhưng đã nhận xét là như thế nào mà vị thiền trà sư thực hiện kỷ xảo với sự tập trung hoàn hảo và yên tĩnh.

"Ngày mai," vị Thiền Sư kiếm sĩ nói, "khi bạn đấu với người chiến sĩ, hãy giữ vũ khí trên đầu bạn, như là sẵn sàng để tấn công, và nhìn ông ta với sự tập trung và yên tĩnh giống như khi bạn thực hiện thiền trà."

Ngày hôm sau, tại thời điểm và địa điểm cho cuộc đấu, vị thiền trà sư đã làm theo lời khuyên. Người chiến sĩ, đã sẵn sàng để tấn công, nhìn chăm chăm rất lâu vào gương mặt tập trung hoàn toàn nhưng điềm tỉnh của vị thiền sư trà. Cuối cùng, người chiến sĩ hạ cây kiếm của mình xuống, tạ lỗi cho tính cao mạn của mình, và rời khỏi không gây chiến nữa.

No comments:

Post a Comment