Thursday, April 20, 2017

Chuyện cười trong ngày

Không tin các luật sư

Chánh án hỏi anh thanh niên được người ta đưa ra đứng trước mặt mình:
- Thế anh có luật sư bào chữa chưa?
Anh thanh niên trả lời:
- Thưa tòa, tôi chưa có!
Chánh án hỏi:
- Thế anh không nghĩ ra cần phải có một luật sư à?
- Thưa tòa, không ạ - Anh thanh niên trả lời- Tôi thấy không cần luật sư bào chữa. Tôi sắp nói ra đây sự thực rồi!

No comments:

Post a Comment