Friday, April 14, 2017

Phật Giáo Trên Thế Giới - Sikkim

Văn hóa Đạo Phật của sắc dân Sikkim


 


Keral News, Apr 8, 2004
Duy Nhất dịch

Địa thế vùng Gangtok, Sikkim Ấn Độ được áp vào lo`ng dãy núi Hy Mã Lạp Sơn, đã làm cho quốc gia nhỏ bé này xanh tươi, đẹp nhất xứ Ấn Độ.

Với diện tích 7300 cây số vuông, quốc gia Sikkim được đem lồng vào khu rừng rập rạp và tạo nên những thung lũng sâu hút với màu xanh biếc.  Những thác nước, những khe suối, nhũng hồ nước hoà lẫn một rừng lan và hoa cánh chuông đỏ thắm khoe sắc.  Người bản xứ Lepcha gọi nơi đây là một "thiên đường ẩn khuất", người Bhutan từ phía đông Hy Mã Lạp Sơn thường gọi là "Thung lũng lúa vàng,"  Người Limbus lại gọi là  "ngôi nhà mới".  Phong cảnh của xứ Sikkim được bao phủ xung quanh bởi dãy Hy Mã Lạp sơn với những ngọn núi cao vút nhất thế giới.

Núi Kangchendzonga, một trong những ngọn núi cao đứng hàng thứ ba trên thế giới bao phủ vùng trời Sikkim, lạ thay ngọn núi này đã đóng một vai tro` tối quan trọng là kết hợp nền văn hóa của ba cộng đồng người sikkim.  Có một bằng chứng vững chắc là Phật giáo được hấp thụ từ dãy núi này.  Người Lepchas ngay từ thời xưa đã đến dãy núi này thờ phượng và đến bây giờ đã in sâu đạo Phật vào lo`ng người Bhutian và người Nepal.

Pang Lhabsol là lễ hội hàng năm để tưởng nhớ vị thần che chở sắc dân Sikkim.

Sikkim bị đô hộ bởi triều đại Namgyal cho đến năm 1975.  Vào tháng Tư năm 1975, triều đại quân chủ Hymalayan cáo chung và sát nhập thành tiểu bang thứ 22 bởi đạo luật thứ 38 của Ấn Độ.  Từ đó Sikkim chính thức nằm trong liên bang Ấn, chấm dứt hơn 300 năm triều đại quân chủ.

Chogyal Palden Thondup là vị vua cuối cùng của triều đại Namgyal.  Dân số Sikkim 5 vạn 40 ngàn người (khoảng chừng 540 ngàn người).  Trong số dân của Sikkim chia làm ba nhóm dân, trong đó người Nepal đông nhất kế đến người Bhutia và người Lepcha. Do đó đất nước Sikkim được truyền bá đạo Phật từ những tông phái của Tây Tạng và Bhutan.  Những tu viện của Phật giáo và đền thờ được kiến trúc trên toàn lãnh thổ Sikkim.  Gangtok là trung tâm điểm của Sikkim và tất cả những tu viện khác trong đất nước Sikkim như Tu Viện Rumtek, Tu Viện Phodong và Tu Viện Pemayangtse. Những lễ hội thi` hầu hết là lễ hội từ Đạo Phật và thần thoại

Một số nhỏ dân tộc thiểu số định cư ở Sikkim, mặc dầu có sự khác biệt về văn hoá, nhưng người sikkim rất hoà đồng chung sống với các sắc tộc khác của họ.  .

No comments:

Post a Comment