Saturday, April 15, 2017

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

Sự Phồn Vinh 


Một người giàu có hỏi vị Thiền Sư viết một điều gì đó có thể làm động viên sự phồn vinh của gia đình ông ta cho nhiều năm tới. Nó sẽ là điều mà gia đình có thể nuôi ấp ủ cho nhiều thế hệ. Trên một tờ giấy lớn, vị Thiền Sư viết, "Cha chết, con chết, cháu nội chết."

Người giàu có tức giận khi nhìn thấy những chữ vị Thiền Sư viết. "Tôi yêu cầu Ngài viết xuống điều gì đó có thể mang sự hạnh phúc và sự phồn vinh đến gia đình tôi. Tại sao Ngài lại viết những điều làm ngã lòng như vậy?"

"Nếu con trai của ông chết trước ông," vị Thiền Sư trả lời, "điều này sẽ mang nỗi sầu khổ không thể chịu đựng được cho gia đình ông. Nếu cháu nội ông chết trước con trai ông, điều này cũng sẽ mang đến nỗi đau buồn to lớn. Nếu gia đình ông, thế hệ này sau thế hệ kia, biến mất theo thứ tự tôi miêu tả, nó sẽ là quá trình diễn biến tự nhiên của đời sống. Đây là sự hạnh phúc thật sự và phồn vinh.

No comments:

Post a Comment