Monday, April 24, 2017

Chuyện cười trong ngày

Chuông báo động

Ngân hàng vừa gắn một máy báo động chống trộm cướp. Trong trường hợp bị cướp đến Ngân hàng, người thủ quỹ chi việc dẫm lên một cái bàn đạp trên sàn nhà. Sự việc này sẽ khiến cho chiếc chuông ở sở cảnh sát cách đó chừng ba dãy phố reo lên.
Vào ngày đầu tiên lúc máy được đưa vào hoạt động thì Ngân hàng bị cướp thực sự. Trước khi trao tiền cho bọn cướp, người thủ quỹ dẫm chân lên bàn đạp, ngay lập tức, chuông điện thoại trong Ngân hàng reo ầm ĩ. Khi người thủ quỹ với tay định nhắc ống nghe thì tên cướp giật vội lấy nó.
Giọng nói trong điện thoại bảo:
- Đây là sở cảnh sát, quý vị có biết rằng có người nào đó đã dẫm lên bàn đạp của chiếc chuông báo động chống cướp của quý vị đã reo toáng lên tại cơ quan của chúng tôi đấy hay không?

No comments:

Post a Comment