Sunday, April 16, 2017

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

Nghi Thức Con Mèo 


Khi người thầy tinh thần và đệ tử của ông ta bắt đầu buổi tối thiền định, một con mèo sống trong tu viện làm ồn ào đã làm tâm họ chao động. Do vậy vị thầy ra lệnh treo con mèo lên trong thời gian thực tập buổi tối. Nhiều năm sau, khi người Thầy qua đời, con mèo tiếp tục bị treo lên trong thời gian buổi thiền định. Và khi con mèo cuối cùng chết, một con mèo khác được mang về tu viện và treo lên. Nhiều thế kỷ sau, những người hậu duệ có học thức của vị thầy tinh thần đã viết luận án uyên thâm về ý nghĩa tu hành của việc treo con mèo cho sự thực tập thiền định.

No comments:

Post a Comment