Friday, April 14, 2017

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

Thực Hành Tư Thế Hoàn Hảo 


Một sinh viên ca kịch học dưới sự chỉ dạy của vị Thầy nghiêm khắc người khăng khăng đòi rằng anh ta phải diễn tập mỗi ngày, mỗi tháng một đoạn giống nhau từ một bài nhạc giống nhau, không được phép đi xa hơn. Cuối cùng, bị thất bại nặng nề và tuyệt vọng, người thanh niên trẻ bỏ đi kiếm một nghề khác. Một đêm, ngừng tại một khách sạn nhỏ, anh tình cờ gặp cuộc thi ngâm thơ. Không có gì để mất, anh đi vào cuộc thi và, dĩ nhiên, hát một đoạn mà anh biết rất rõ. Khi anh hoàn tất, người bảo trợ buổi thi tán dương sự biểu diễn của anh ở mức độ cao. Mặc dù có sự phản đối mạnh mẽ của những học sinh, người bảo trợ đã không tin rằng ông ta vừa nghe một người mới vào nghề biểu diễn.

"Nói cho tôi," người bảo trợ nói, "ai là thầy giáo của anh? Ông ta phải là thầy giáo vĩ đại." Người sinh viên sau đó trở nên nổi tiếng là trình diễn Koshiji tuyệt hay.

No comments:

Post a Comment