Wednesday, April 5, 2017

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

Tự Ngã 

Vị thủ tướng của triều đại Tang là một người hùng của đất nước do sự thành công trong cả hai lãnh vực chính khách và điều hành quân sự. But despite his fame, quyền thế, và sự giàu có, ông ta considere ông là người khiêm tốn và là người Phật tử thuần thành. Ông thường hay thăm viếng vị thiền sư mà ông kính mến để học đạo, hai người rất thân thiết nhau. Mặc dù ông là vị thủ tướng nhưng đã không ảnh hưởng gì đến quan hệ của hai người, chuyện đó có vẻ như giản dị một người là vị thiền sư được tôn trọng và một người học trò đáng kính

Một ngày kia, trong dịp thăm viếng thường lệ, vị thủ tướng hỏi thiền sư, "Thưa Ngài, theo Phật giáo thì tự ngã là gì? Vị thiền sư mặt đỏ bừng, với vẻ vô cùng khiêm nhường và giọng nói gay gắt, ông trả lời, "Thật là một câu hỏi gì mà ngu xuẩn như thế!?"

Đây là câu trả lời không ngờ do vậy bị sửng sốt, vị thủ tướng sừng sộ và giận dữ. Vị thiền sư lúc đó mỉm cười và nói, "Đó là tự ngã, thưa Ngài

No comments:

Post a Comment