Sunday, April 2, 2017

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

Cuốn Theo Giòng Nước

Một câu truyện của Đạo Giáo kể về một người đàn ông lớn tuổi không may bị rơi xuống giòng sông chảy xiết cuốn tới chỗ thác nước cao và nguy hiểm. Những người đứng nhìn sợ cho mạng sống của ông ta. Thật là kỳ diệu, ông ta đã sống và thoát ra an toàn tại đáy của ngọn thác. Mọi người hỏi ông ta xoay sở thế nào để mà sống sót.

"Tôi làm cho tôi thích nghi với nước, không phải nước thích nghi với tôi. Không suy nghĩ gì hết, tôi để cho tôi trôi theo giòng nước. Nhúng chìm vào trong chỗ nước xoáy, tôi ra khỏi cùng với nước xoáy. Đây là cách tôi sống còn."

No comments:

Post a Comment