Thursday, April 13, 2017

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

Giây Phút Hiện Tại 


Một chiến binh người Nhật bị bắt giữ bởi những kẻ thù của ông ta và đưa vào nhà lao. Đêm đó ông không thể nào ngủ được vì ông sợ rằng ngày hôm sau ông có thể bị thẩm vấn, tra tấn, và bị hành hình. Và rồi những lời nói của vị Thiền Sư của ông đến với ông, "Ngày mai thì không thật. Nó chỉ là ảo tưởng. Chỉ có bây giờ mới là thực tại." Chú tâm tới lời nói này, vị chiến binh trở lên thanh thản và đi vào giấc ngủ.

No comments:

Post a Comment