Tuesday, April 11, 2017

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

Sự nghèo nàn

Một ngày nọ người cha trong một gia đình giàu có đã đưa người con trai của mình đi du lịch về làng quê với mục đích cho người con nhìn thấy đời sống của những người nghèo như thế nào.

Họ đã sống một ngày và một đêm tại một nông trại mà được coi là một gia đình nghèo nhất.

Trên đường trở về, người cha hỏi người con, "chuyến du ngoạn như thế nào?"

" Thật là vĩ đại, thưa Ba."

"Con đã thấy những người nghèo họ sống như thế nào? Người cha hỏi.

"oh, dạ có" người con trả lời.

"Vậy hãy nói cho cha con đã học được gì từ cuộc du ngoạn?" người cha hỏi.

Người con trả lời: "Con đã thấy chúng ta có một con chó và họ đã có bốn. Chúng ta có một hồ bơi trải ra tới giữa vườn của chúng ta và họ có một nhánh sông bất tận. Chúng ta có những đèn lồng nhập cảng tại vườn của chúng ta và họ có nhiều ngôi sao vào ban đêm. Hàng hiên của chúng ta trải ra tới sân trước và họ thì có cả một vùng trời. Chúng ta có một miếng đất nhỏ để sinh sống và họ có nhiều cánh đồng mà chúng ta đã thấy bao la bát ngát . Chúng ta có nhiều người hầu để phục vụ chúng ta, nhưng họ thì phục vụ những người khác. Chúng ta mua thực phẩm cho chúng ta, nhưng họ thì tự trồng trọt lấy. Chúng ta có những bức tường bao bọc chung quanh tài sản của chúng ta để bảo vệ chúng ta, họ có nhiều bạn để bảo vệ họ.

Người cha đã không nói được lời nào
Và rồi người con nói tiếp "Cám ơn Cha, đã cho con thấy được chúng ta nghèo nàn như thế nào." 

No comments:

Post a Comment