Tuesday, April 4, 2017

Chuyện cười trong ngày

Vắt Cổ Chày Ra Nước

Chủ nhà sai đầy tớ về quê ngoại lo công chuyện, người đầy tớ xin chủ mấy đồng tiền để uống nước dọc đường. Ngẫm nghĩ một lúc chủ nói:
- Thằng này đến là ngớ ngẩn, hai bên đường đi thiếu gì là ruộng ao, có khát thì xuống ruộng mà uống tha hồ, vào quán xá làm quái gì cho phiền phức tiền nong.
Đầy tớ thành thực bẩm:
- Độ rày hạn quá ruộng đâu có nước nữa.
Suy nghĩ một lúc, chủ nhà nói :
- Để tao cho mượn cái khố vải vận vào người mặc thấm mồ hôi khi khát vắt ra uống.
Người đầy tớ hóm hỉnh nói:
- Trời nóng vận khố tải nóng lắm, hay ông cho tôi mượn cái chày giã cua vậy.
- Để làm gì?
Chủ nhà ngạc nhiên hỏi.
Đầy tớ thủng thẳng trả lời:
- Ông chưa biết đấy thôi chứ vắt cổ chày cũng ra nước đấy ạ!

No comments:

Post a Comment