Thursday, April 13, 2017

Chuyện cười trong ngày

Hết gas

Hai mẹ con đang xem bóng đá.
Con: Sao người ta "xịt" cái gì vào cầu thủ đang nằm trên sân hả mẹ?
Mẹ: Ờ, chắc họ... bơm gas cho cầu thủ con ạ.

No comments:

Post a Comment