Tuesday, April 11, 2017

Chuyện cười trong ngày

Bò không hút được thuốc

Có hai đứa trẻ nói chuyện với nhau:
- Con bò nhà cậu có biết hút thuốc không?
- Cậu điên à? Bò làm sao hút thuốc được?
- Thế thì có lẽ chuồng bò nhà cậu đang cháy  đấy!

No comments:

Post a Comment