Saturday, April 1, 2017

Chuyện cười trong ngày

Chuyện xưa kể lại: Khó học người xưa

Trong cuộc họp, đột nhiên ông giám đốc nói: - Thật là tệ hại. Chiếc đồng hồ đeo tay của tôi để trên bàn mà không thấy nữa. Không biết ai đã lấy đi.

Ông trưởng phòng tổ chức muốn học chuyện người xưa giữ thể diện cho kẻ đã trót lỡ tay liền nhún vai, nói với mọi người:

- Thưa các vị, tôi có một phương pháp rất chi là tối ưu để giải quyết vấn đề này. Chúng ta hãy tắt hết đèn đi trong 5 phút. Mọi người nghỉ ngơi, đi lại. Ai đã cầm nhầm chiếc đồng hồ, xin để lên chiếc bàn có chiếc đồng hồ để bàn phía ngoài cửa phòng họp cho...

Sau 5 phút, đèn lại sáng. Trên chiếc bàn, không thấy chiếc đồng hồ đeo tay. Và cả chiếc đồng hồ để bàn cũng biến đâu mất.

No comments:

Post a Comment