Wednesday, July 30, 2014

Phật Học Vấn Đạo - sự liên hệ mật thiết với một số người nào đó ở xa. Phải chăng có thể coi là thân cận người bạn lành không?

Hỏi.  Những bậc vĩ nhân, những bậc thiện tri thức thường có sự liên hệ mật thiết với một số người nào đó ở xa. Phải chăng có thể coi là thân cận người bạn lành không?

(Câu thảo luận trong lớp Phật Pháp Buđdhadhamma ngày 12-5-2014, Minh Hạnh chuyển biên)

TT Giác Đẳng: Ở đây chúng ta nói đến thân cận bạn lành hay thân cận thiện hữu. Thật ra ở trong thời đại của chúng ta hôm nay mình có nhiều phương tiện hơn để  gọi là tiếp xúc với những người bạn lành.  Đọc gương danh nhân chúng tôi nhận ra một điểm những bậc vĩ nhân thường có những liên lạc một thiết với một số người nào đó cho dù không ở gần.

Ở đây chúng ta dùng chữ thân cận. Chữ thân là thân thiết và chữ cận là gần. Nhưng chữ thân cận ở đây không cần hiểu theo phương diện khoảng cách của không gian và đó là những người chúng ta thường qua lại thường tiếp xúc, sự  thân cận như vậy rất quan trọng trong cuộc sống. Các bậc vĩ nhân thường có liên hệ với một số người nào đó và người đó là người đáng liên hệ. Ngày hôm nay chúng ta có  lợi ích là chúng ta có email, chúng ta có thể có được những liên hệ với điện thoại, với email, với những phương tiện truyền thông, chúng ta có thể có được những giây liên hệ với những người tuy rằng ở cách nửa quả địa cầu. Hay hoặc giả những người đó chúng ta không hề biết mặt chỉ giao thiệp qua thư từ qua điện thoại thì điều này cũng có thể giúp ích chúng ta được.

Chúng tôi nhớ là khi chúng tôi sang Miến Điện có một vị Sư ở gần chùa Swedagon vị này là Ngài Indaka. Ban đầu thì chúng tôi liên lạc để hỏi thăm  về đất nước Miến Điện và những ngôi chùa nên đến thăm của đất nước Miến Điện. Nhưng sau này thì chúng tôi hiểu rằng Ngài là một vị nghiên cứu về pháp niệm hơi thở. Và chúng tôi khi liên lạc với Ngài tuy rằng ở rất xa, đôi khi một hai năm mới gặp một lần. Nhưng những kinh nghiệm của Ngài về niệm hơi thở khiến cho chúng tôi cảm thấy rất hoan hỉ. Và chúng tôi thường bàn luận ngay cả với TT Tuệ Siêu. Thật tình,  chúng tôi là anh em ruột nhưng phải nói một điều trên phương diện Phật Pháp thì có lẽ chúng tôi gần với nhau trên phương diện Phật Pháp hơn là tình anh em máu mủ. Mặt dù ở rất  xa nhưng  khi có những điềm  chúng tôi và TT Tuệ Siêu trao đổi thì chúng tôi thấy đó cũng là một sự thân cận và sự thân cận như vậy nó giúp rất là nhiều. Hay là, chúng tôi nhớ  ở trong sự làm việc của chúng tôi có một vài Phật tử ở California tuy rằng họ không ở gần chùa nhưng  thỉnh thoảng chúng tôi tiếp xúc, liên lạc điện thoại thì chúng tôi cảm thấy rằng cũng có thể gửi gấm và cũng có thể trao đổi nhiều quan điểm rất tốt.

Những sự giao tiếp như vậy thật sự quan trọng. Do đó chúng tôi muốn nói sự thân cận ở đây không nhất thiết là một người  ở gần nhà hay một người mỗi tuần phải gặp nhau. Nhưng đại khái có sự liên lạc mật thiết và sợ giây liên lạc này  khả dĩ giúp cho chúng ta có được những cái nhìn mới hơn, có được những chia sẻ lợi lạc hơn. Thì sự thân cận của thế giới ngày hôm nay có thể cho chúng  ta không gian rộng lớn hơn ngày xưa nhiều. Ngày xưa một người ở tỉnh này qua tỉnh kia có thể gọi là bặt vô âm tín nhưng sau này chúng ta có thư từ có điện thoại điện tín, có nhiều phương tiện thì như vậy khả dĩ cũng có thể gọi là sự thân cận nếu chúng ta tạo ra sự liên hệ mật thiết.

Chúng tôi thích đọc những câu chuyện về các vị danh nhân và trong số đó người ta thường hay nói về những bức thư những danh nhân này gửi liên lạc với người bạn ở xa. Một điều chúng tôi muốn nói ở tại dây là ở trong cuộc dành độc lập cho đất nước Hoa Kỳ từ người Anh và xây dựng nền dân chủ Hoa Kỳ cách đây hơn 200 năm từ thời rất xa xưa thì những vị cha đẻ của đất nước Hoa Kỳ ở trong đó phải kể ông Thomas Jefferson là vị viết ra hiến pháp của Hoa Kỳ và là Tổng Thống thứ 3 của đất nước Hoa Kỳ, ông có những trao đổi với ông Lafayette và với một vài người bạn thân ở Pháp và chính những trao đổi này giúp cho ông có nhiều cái nhìn về vấn đề thế nào là một nền dân chủ thật sự.

Do vậy chúng ta phải khẳng định sự thân cận với bạn lành ngày nay không nhất thiết là một người phải sống chung nhưng là người mình thường liên lạc và sự liên lạc đó ở trong nhiều phương tiện khác nhau

No comments:

Post a Comment