Wednesday, July 30, 2014

Ngay 30-7-2014 - Khởi Nguồn Chánh Pháp

Quân vương không thể ăn xin
Phật thì sống hạnh trì bình hóa duyên
ĐỨC PHẬT VỀ CỐ HƯƠNG KAPILAVAṬṬHU (CA TỲ LA VỆ) NGÀY ĐẦU ĐI KHẤT THỰC TRONG THÀNH. PHỤ HOÀNG SUDDHODANA (TỊNH PHẠN) HAY ĐƯỢC CHẠY ĐẾN TRÁCH HỜN.
Tranh: Global Pagoda Chú thích: Tỳ kheo Giác Đẳng
© Copyright 2010 Phap Luan Buddhist Cultural Center

No comments:

Post a Comment