Tuesday, July 29, 2014

Ngày 29-7-2014 Khởi Nguồn Chánh Pháp

Ngỡ lại đẹp ở dung nhan
Hiểu ra hoa nở để tàn thế thôi
HOÀNG HẬU KHEMĀ MANG MẶC CẢM VỚI PHẬT PHÁP VÌ BẢN THÂN CHUỘNG SẮC ĐẸP. NHỜ ĐỨC PHẬT KHAI THỊ GIÁC NGỘ TRỞ THÀNH ĐỆ NHẤT TRÍ TUỆ TRONG NI CHÚNG
Tranh: Global Pagoda Chú thích: Tỳ kheo Giác Đẳng
© Copyright 2010 Phap Luan Buddhist Cultural Center

No comments:

Post a Comment