Tuesday, July 30, 2013

Những câu chuyện ngụ ngôn hay

Cáo và sói.

Cáo thấy sói mài răng, liền hỏi:

- Anh mài răng làm gì thế? Có ai đâu mà đánh nhau?

Sói trả lới:

- Phải mài giữa răng khi chả phải đánh nhau, đến khi đánh nhau thì chẳng con lúc nào mà mài giũa nữa.

No comments:

Post a Comment