Wednesday, July 31, 2013

Mỗi Ngày Trầm Tư Sinh Tử

chúng ta phải nhìn nhận một điều rằng, trong cuộc đời này cái gì có sức hấp dẫn hay mang lại điều tốt đẹp cho mọi người thì cũng có sự lạm dụng. Ngôn ngữ là một thí dụ. Ngôn ngữ cho phép chúng ta diễn đạt rất nhiều thứ. Và có những thứ đặc biệt tế nhị. Nhưng ngôn ngữ cũng trao đổi đặc biệt là để đề cao những giá trị mà chúng ta tin rằng là những giá trị cần được thượng tôn. Nhưng mà rồi chúng ta cũng thấy rất rõ ràng là con người thường hí luận với ngôn ngữ, con người chẳng những đùa giỡn với ngôn ngữ mà còn lạm dụng ngôn ngữ, ở trong sự lạm dụng đó con người đã tạo ra hoa ngữ, tạo ra đại ngôn, tạo ra ngụy biện, tạo ra rất nhiều thứ . Và dĩ nhiên, giống như trường hợp chúng ta ăn, ăn là đáp ứng một nhu cầu là đói, ăn là để mang chất dinh dưỡng vào trong thân thể. Nhưng mà rồi biểu hiệu ăn cũng cho chúng ta cái cảm giác khoái khẩu và chính vì vậy nhiều người đã trở nên ham ăn và lấy sự ăn làm cứu cánh, lấy sự ăn là việc quan trọng ở trong đời sống hàng ngày của mình.

Thì ngôn ngữ có thể khéo nói, khéo dùng từ, ngôn ngữ cho phép chúng ta chuyển tải những ý tưởng và đôi khi đặc biệt rất tế nhị để có thể trao đổi với người khác. Nhưng mà rồi không ai phủ nhận được rằng có những người hý luận với ngôn ngữ, có những người xử dụng ngôn ngữ như là một lợi khí giảo nghiệm, có những người xử dụng ngôn ngữ như là một trò chơi. Và do vậy chúng ta thấy trong rất nhiều trường hợp có những người ham nói, họ ham nói đến độ mà họ chỉ cần nói mà không biết rõ là lời nói đó có mang lại lợi ích hay không. Một khi người ta không còn xử dụng đúng nữa thì những phương tiện mà con người có chỉ là một thứ trò chơi, đã là trò chơi thì nó chỉ thoả mãn nhất thời nhưng không có giá trị lâu dài.

TT Gáac Đẳng - Ly Dục - Minh Hạnh chuyển bêen

No comments:

Post a Comment