Monday, July 29, 2013

Chuyện Xưa Tích Cũ - Vì con gà mà giết mẹ

VÌ CON GÀ MÀ GIẾT MẸ

Sơn Nam & Tô Nguyệt Đình


Ngôn ngữ ta có câu “Phường chó săn, gà chọi.” Đó là ám chỉ mấy người lêu lổng không lo chí thú làm ăn, tối ngày mê say việc đá gà, nuôi chó săn.
Đời vua Gia Long năm thứ mười tám, ở làng Đình Bảng, phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh có một gã trẻ tuổi tên là Đinh Văn Hào. Tên này nuôi được một con gà rất hay, đá độ nào ăn độ đó.
Nói nói: “Hễ ai đụng tới mạng con gà của nó thì phải chịu chết thế mạng.”
Một hôm nó đi vắng, con gà nòi ra sân ăn lúa. Vợ nó chụp cây sào vụt ra trúng con gà. Chẳng may con gà nọ giãy chết. Người vợ hoảng sợ chạy vô cầu cứu với mẹ chồng. Bà mẹ này quá thương con dâu nên nói: “Không sao đâu con. Chừng nó về, mẹ nhận là mẹ lỡ giết con gà nòi đó.”
Hôm sau, tên Hào trở về. Bà mẹ ruột chạy ra khóc lóc: “Hồi hôm qua, mẹ lỡ vụt cây sào trúng con gà nọ, con tha tội cho mẹ.” Dứt lời, tên Hào chạy vào buồng lấy cây dao bầu ra chém mẹ đứt cổ. Làng xóm thấy vậy xúm lại trói tên Hào, giải lên quan trên xử tử.
Năm đó nhà vua ra lệnh cấm đá gà vì đề phòng việc ấy hại tới luân thường đạo lý.

No comments:

Post a Comment