Friday, June 30, 2017

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

Một Nụ Cười Trong Đời Của Ông Ta.


Mokugen được biết là một người không bao giờ cười cho đến ngày cuối đời của ông. Đến giờ phút lâm chung ông nói với những tín đồ trung thành của mình.

"Các con đã học dưới sự dạy dỗ của ta trên mười năm. Hãy trình bày cho ta cách hiểu thật sự của các con về thiền. Ai mà diễn đạt điều này rõ ràng nhất sẽ là người thừa tự của ta và nhận y ao và bình bát của ta.

Tất cả mọi người theo dõi khuôn mặt xúc động của Mokugen, nhưng không ai trả lời.

Encho, một đệ tử theo vị thầy của hắn trong nhiều năm, tiến gần bên giường. Anh ta đẩy cái tách thuốc về phía trước một chút. Đây là câu trả lời của anh ta cho câu hỏi.

Gương mặt của vị thành trở lên xúc động hơn. "Có phải đó là tất cả những gì con hiểu?" Ông hỏi.

Encho với tới và di chuyển cái tách trở lại.

Một nụ cười thật đẹp nở trên nét mặt của Mokugen. "Con thật là may mắn" ông nói với Encho. "Con làm việc với ta mười năm và chưa bao giờ nhìn thấy toàn vẹn thân của ta. Hãy lấy y và bát. Chúng là của con. 

No comments:

Post a Comment