Thursday, June 15, 2017

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

GUDO VÀ HOÀNG ĐẾ

Hoàng đế Goyozei đang học thiền với Gudo. Hoàng đế hỏi: "Trong Thiền, chính tâm là Phật. Vậy có đúng không?"

Gudo trả lời: "Nếu tôi nói đúng, thì ngài sẽ nghĩ rằng ngài hiểu mà không hiểu gì cả. Nếu tôi nói không, thì tôi lại nói ngược với một sự kiện mà ngài hiểu rất rõ."

Vào một ngày khác hoàng đế hỏi Gudo: "Người giác ngộ đi về đâu khi người đó chết?"

Gudo trả lời: "Tôi không biết."

"Tại sao thiền sư lại không biết?" hoàng đế hỏi.

"Bởi vì tôi chưa chết," Gudo trả lời.
Hoàng đế chần chừ như để hỏi thêm về những điều tâm của ngài không thể hiểu thấu. Do vậy Gudo đập trên sàn nhà với bàn tay của mình như để thức tỉnh hoàng đế, và ngài giác ngộ!

Hoàng đế tôn kính Thiền và trưởng lão Gudo hơn bao giờ hết sau khi ngài giác ngộ, và ngài còn cho phép Gudo đội mũ trong cung đình vào mùa đông. Khi Gudo ngoài tám mươi tuổi thường hay ngủ thiếp đi vào giữa buổi thuyết giảng của mình, và vị hoàng đế thường lặng lẽ lui vào một căn phòng khác để cho người thầy kính yêu của ngài có thể hưởng sự nghỉ ngơi mà tấm thân già nua của thầy cần như vậy.

No comments:

Post a Comment