Monday, June 26, 2017

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

KẺ CẮP VÀ VỊ THIỀN SƯ 

Một tối nọ, Thiền Sư Shichiri Kojun khi đang tụng kinh thì một tên trôm đột nhập vào nhà với thanh gươm sắc bén, gắt gỏng lên tiếng

“tiền hay mạng sống”.

Không một chút sợ hãi, Shichiri nói: “Đừng làm phiền ta! Hãy lấy số tiền đó, nó nằm trong ngăn kéo.” Và ông tiếp tục tụng kinh.

Tên trộm giật mình vì sự đáp trả bất ngờ đó, nhưng hắn vẫn tiếp tục với công việc của mình. Khi hắn đang lấy tiền, vị Thiền Sư dừng lại và bảo,

“ Đừng lấy hết chỗ đó. Hãy để lại một ít để ngày mai ta trả thuế.”

Tên trộm để lại một ít tiền và chuẩn bị rời đi. Trước khi hắn rời khỏi, vị Thiền Sư đột nhiên hét lớn:

“Ngươi đã lấy tiền của ta và cũng chẳng thèm cám ơn ta sao?! Như vậy thật là thiếu lịch sự!

Lần này, tên trộm thật sự kinh ngạc ở một hành động can đảm ấy. Hắn cám ơn vị Thiền Sư rồi bỏ đi. Tên trộm đã nói với bạn hắn là hắn chưa bao giờ sợ như thế trong đời hắn.

Vài ngày sau, tên trộm bị bắt và thú nhận tội, trong số đó, có cả việc anh ta lấy cắp ở nơi ở của Shichiri. Vị Thiền Sư được mời đến để làm chứng, ông nói,

“Không, người đàn ông này không lấy một thứ gì ở nơi ta. Ta đã cho hắn tiền, và thậm chí hắn cũng đã cám ơn ta vì điều đó.”

Tên trộm vô cùng cảm động vì hành động đó, và hắn thật sự ăn năn. Khi được thả ra khỏi nhà tù, hắn đã trở thành môn đệ của vị Thiền Sư và nhiều năm sau đó, hắn đã đạt được đạo quả giải thoát.

No comments:

Post a Comment