Saturday, June 24, 2017

Chuyện cười trong ngày

ăn được không?

Hai vợ chồng hái nấm trong rừng. Trông thấy một cái nấm to, vợ hỏi:

- Anh yêu, cái nấm kia có ăn được  không?

- Được chứ, nếu có độc thì ăn vào sẽ biết!.

No comments:

Post a Comment