Tuesday, June 27, 2017

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

TRONG TAY CỦA ANH 

Một thanh niên trẻ bắt được con chim nhỏ, và dấu nó đằng sau lưng của anh ta. Và rồi anh hỏi,

"Thưa Ngài, con chim mà con giữ trong tay con thì sống hay chết."

Người thanh niên trẻ nghĩ rằng đây là một cơ hội quan trọng để chơi trò tinh nghịch với vị trưởng lão. Nếu vị thiền sư trả lời là "chết", con chim sẽ được thả bay đi. Nếu vị thiền sư trả lời "sống", thì anh ta sẽ bẻ gãy cổ con chim.

Vị thiền sư nói, "Câu trả lời ở trong tay của anh".

No comments:

Post a Comment