Saturday, June 17, 2017

Thiền Viện Thiền Quán Vipassana

Thiền Viện Nghiên Cứu Thiền Quán Vipassana
Minh Hạnh sưu tầm và dịch thuật


 


Thiền học viện nghiên cứu thiền quán vipassana (VRI) được thành lập nằm 1985 với mục đích nghiên cứu nguồn gốc căn nguyên và phương pháp thực tập thiền quán vipassana . Theo Thiền Sư Sayagyi U Ba Khin thi`phương pháp thực tập thiền quán Vipassana rất giản dị, thực tập thiền quán đưa đến sự an lạc thật sự trong tâm và dẫn tới sự vui vẻ, đời sống có y' nghĩa. Vipassana co`n gọi là thiền minh sát có nghĩa là "thấy gi` thi` biết nó là như vậy" đó là sự tiến triển hợp ly' trong việc thanh lọc và theo dõi tâm y'.
Từ từ chúng ta sẽ có tất cả những kinh nghiệm về những rung động, về sự thất vọng và sự không hài lo`ng. Khi chúng ta gặp những ti`nh trạng như vậy, đừng giữ chúng ta trong sự đau đớn, khổ sở, và giới hạn tại đó, thay vi` chúng ta giữ và đem phân phát cho người khác. Chắc chắn đây không phải đường lối thích hợp cho đời sống của chúng ta.
Tất cả chúng ta sẽ sống thọ hơn khi nội tâm của chúng ta an lạc, và những người chung quanh chúng ta cũng sẽ được an lạc. Chúng ta phải sống và tương tác với nhau. Như thế nào?, và rồi, chúng ta có thể có đời sống thanh thản? làm thế nào để chúng ta nhắc nhở chúng ta sự bi`nh an, và duy tri` sự hoà bi`nh, sự hài hoà chung quanh chúng ta?
Thi` thiền quán có khả năng cho chúng ta kinh nghiệm về sự bi`nh an và hài hoà. Nó thanh lọc tâm y', nó xóa sự đau khổ và những nguyên nhân sâu xa của sự đau khổ. Sự thực tập từng bước từng bước lên tới bậc cao nhất của tâm linh, của sự giải phóng hoàn toàn từ tất cả tâm bất thiện.
Viện nghiên cứu thiền quán vipassana The vipassana Research Institute kế bên cạnh the Vipassana Internationa Academy - Học Viện Thiền quán Vipassana Quốc Tế được biết như là Dhamma Giri hoặc Hill of Dharma tức là ngọn đồi của Giáo Pháp, tọa lạc trong tỉnh Igatpuri, một tỉnh nhỏ khoảng 136 km từ thành phố Mumbai trong tiểu bang Maharastra, Ấn Ðộ. The VIA- Học Viện Thiền Quán Vipassana Quốc Tế là một trung tâm thực tập thiền quán Vipassana lớn nhất thế giới, giảng dậy nhiều khoá thiền, mỗi khoá có thể phục vụ cho khoảng 600 thiền sinh trong suốt năm.
Những dự án đương thời của Học Viện là: Dự án Tam Tạng Kinh Điển,
Những nghiên cứu: Ngoài việc dịch, in ấn kinh tạng Pali, học viện co`n nghiên cứu từ tư cách của thiền sinh về kết quả của sự thực tập thiền quán Vipassana.

No comments:

Post a Comment