Sunday, June 25, 2017

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

NGƯỜI ĐÀN ÔNG MÙ VỚI CÁI ĐÈN LỒNG


Một vị Thiền Sư luôn luôn nói câu chuyện ngụ ngôn này cho những thiền sinh nào không nghiêm trang: Một đêm khuya một người đàn ông mù sắp sửa về nhà sau khi thăm viếng người bạn.

Ông nói với bạn của ông "Làm ơn, tôi có thể mượn cái lồng đèn của ông không?"

Người bạn hỏi"Tại sao cần cái lồng đèn? Bạn không nhìn khá hơn với cái đèn" người bạn hỏi.

Người mù nói. "Không, dĩ nhiên là không. Nhưng những người khác sẽ dễ nhìn thấy tôi hơn, và không đụng vào tôi."

Do vậy người bạn đã cho người mù mượn cái lồng đèn, cái đèn làm bằng giấy treo trên một cây tre, với cây nến bên trong. Người mù đi về với cây đèn lồng, và anh ta đi chưa được vài mét,

"Rắc!" Một người đi bộ đi vào ngay ông ta. Người mù rất giận dữ.

Ông quát tháo "Tại sao ông bạn không nhìn? Ông không nhìn thấy cái đèn này sao?"

"Người du khách trả lời "Tại sao ông không đốt sáng cây đèn?

No comments:

Post a Comment