Friday, May 29, 2015

Sưu Tầm - Voi con nằm ăn vạ trên đường

Tình Gia Đình Của Loài Voi
Minh Hạnh Sưu Tầm


Một hình ảnh cảm động về sự đoàn kết và bảo vệ nhau của đàn voi. Một đàn voi đã dỗ dành và giúp đỡ một con voi con nằm trên đường đứng lên để đi vào khu rừng nơi sinh sống của chúng.

Câu chuyện mới diễn ra gần đây trong công viên quốc gia Kruger ở Nam Phi dưới sự chứng kiến của những người lái xe từ hai hướng trên con đường.

Khúc phim được công bố trên các kênh YouTube, cho thấy voi con nằm trên con đường lái xe, và một số voi thuộc gia đình của nó đến thúc đẩy nó đứng lên. Hành động của voi con giống như một đứa bé đang muốn được mẹ và anh chăm sóc dỗ dành. Hành động của đàn voi chăm sóc dỗ dành voi con cho thấy chúng cũng có cảm xúc giống loài người chúng ta.

No comments:

Post a Comment